Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

сряда, 26 юли 2023 г.

Участие във Сухаче

На 11 юни ПГ "Пчелина", ТС "Аира" и Габриел Генадиев взеха участие във фестивала "Ехо от Северозапада" с. Сухаче., общ Червен бряг.


Няма коментари:

Публикуване на коментар