Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

петък, 21 юли 2023 г.

Участие в Горник

 На 23 май ПГ "Пчелина", ТС Аира" и Габриел Генадиев взеха участие във фестивала "Напеви от северозапада" с. Горник,общ.Червен бряг. Габриел се класира на 1 място, а ТС "Аира" и ПГ "Пчелина" взеха сребърен медал.


Няма коментари:

Публикуване на коментар