Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

петък, 21 юли 2023 г.

"Младите за Търнак" подариха дръвчета

 На 8 май НГ "Младите за Търнак" раздаваха дръвчета, дарени от Гората.bg.

Няма коментари:

Публикуване на коментар