Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

сряда, 26 юли 2023 г.

Беседа за безопасност на движението

На 16 юли НГ "Младите за Търнак" и НЧ "Васил Левски 1899" проведоха разговор на тема “Безопасно движение” във връзка с натовареното движение на тежкотоварни автомобили през с.Търнак.

Бяха раздадени и пътеводители как да децата да се движат безопасно, как да се предпазват и как да действат при извънредна ситуация.

Няма коментари:

Публикуване на коментар