Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

сряда, 26 юли 2023 г.

"Младите за Търнак" посрещнаха юлското утро

 На 1 юли НГ "Младите за Търнак" посрещнаха July Morning. Най-издръжливите дочакаха изгрева при помпената станция.

Няма коментари:

Публикуване на коментар