Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

вторник, 22 юни 2010 г.

Представители на Министерство на земеделието в Търнак

На 27 април в кабинета на г-н Георги Кирков – кмет при Кметство – с. Търнак се проведе среща между представители на земеделските стопани, животновъдите, местните бизнесмени, както и на НЧ “Васил Левски 1899” и ЦДГ “Детелина” - клон с. Търнак и представители на Министерството на земеделието и храните. Срещата в с. Търнак бе поредната от редица срещи, проведени във всички населени места в общината. Те запознаха присъстващите с целите, идеите и задачите на бъдещата Местна инициативна група (МИГ) по подхода ЛИДЕР на територията на Община Бяла Слатина.Както и какви възможности предоставя на местните земеделски и бизнес структури, неправителствени организации и др.
Местната инициативна група ще включва публични, бизнес и граждански организации, действащи на територията на община Бяла Слатина.
Членовете на Управителния съвет ще се избират на Общо събрание от всички представители на земеделци, животновъди, бизнесмени и представители на неправителствени организации от всички населени места в общината. Ще има и един член от община Бяла Слатина.
Предстои да бъдат предоставени в кметствата предварителни бланки, с които всеки желаеш да опише за какво иска да кандидатства, след което на база събраните проекти ще бъде изграден капацитета и стратегията за изграждането на МИГ.
Спечеленият от Община Бяла Слатина проект на обща стойност 168 750 хиляди лева е финансиран от Министерство на земеделието и храните и ще се изпълнява на територията на общината през следващите двадесет месеца. След което се кандидатства с проекти за конкретните цели на МИГ-а и осъществяване на разработената стратегия.

Няма коментари:

Публикуване на коментар