Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

вторник, 22 юни 2010 г.

Търнак се нареди сред уникалните европейски селища


в. Вестител
На 20 май в Музикалния театър в София на официална церемония Георги Кирков, кмет на Търнак, получи отличието "ЗЛАТЕН ПЕЧАТ" за УНИКАЛНО ЕВРОПЕЙСКО СЕЛИЩЕ. То се връчва на определени български градове и села с древно историческо и културно наследство. Отличието получиха 165 градове и села от България и много селища от Европейските държави.
Присъжда се от Неправителствената организация "Официално представителство па уникалните селища в Европа" и Съвета на Европейската научна и културна общност, който работи към организацията. Номинациите се правят от 160 известни български учени и творци с международно признание, които притежават Златни отличия за приноса си към българската наука и култура и са включени в Ръководните Департаменти, наблюдаващи критериите за Номинация на селищата - "Културно наследство", "Уникални природни дадености", "Инвестиционен интерес и възможности за развитие".
Българските селища, отличени със "ЗЛАТЕН ПЕЧАТ" и членове на Официално представителство на уникалните селища в Европа, се презентират пред Международните институции и донори в Културните центрове и Търговските ни представителства в Европейските столици.
Наградените градове и села, членове на Официално представителство на уникалните селища в Европа, внасят членски внос от 400 евро. За Търнак сумата бе отпусната от кооперация „Труд” и затова на ръководството на кооперацията също бе връчена Почетна награда за подкрепата на икономическото и на културното развитие на ТЪРНАК.
Търнак е първото населено място в община Бяла Слатина и третото по ред в област Враца (след Враца и Борован), което получава този “Златен печат” за уникално европейско селище.

Няма коментари:

Публикуване на коментар