Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

понеделник, 21 юни 2010 г.

Пенсионерските клубове отбелязаха Първа пролет

Пенсионерите от двата пенсионерски клуба в с. Търнак - "Златна есен" и "Златна есен 1" отбелязаха със самостоятелни тържества 22 март - началото на пролетта. Празниците продължиха с танци, смях и весело настроение.

Няма коментари:

Публикуване на коментар